Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna „gebruiksvoorwaarden“) regelen het gebruik van de website van PANDOMO (hierna „website“), die door ARDEX GmbH gepubliceerd wordt.

1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor algemene informatiedoeleinden en is vrijblijvend. De productbeschrijvingen op deze website dienen uitsluitend voor informatiedoeleinden en zijn geen contractuele offertes. Via deze website worden geen producten verkocht. ARDEX verkoopt zijn producten via vakhandelaren.

De ARDEX groep behoudt zich het recht voor, de inhoud van de website te allen tijde zonder aankondiging vooraf en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid te wijzigen of te corrigeren.

2. Links

Deze website kan links naar andere websites bevatten, die door de ARDEX groep, een ARDEX groepfirma of derden worden onderhouden. De ARDEX groep bewaakt de inhoud van deze website zorgvuldig op correctheid, volledigheid en actualiteit. Toch aanvaardt de ARDEX groep geen aansprakelijkheid voor de juistheid of actualiteit van de inhoud van deze website of gelinkte websites. De verantwoordelijkheid voor vreemde inhouden ligt uitsluitend bij de betreffende aanbieder van deze inhouden. Als de ARDEX groep inhouden van gelinkte websites overneemt, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

3. Auteursrecht

Alle inhouden van de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, designs, grafische voorstellingen, logo’s, icons, foto’s, downloadbare gegevens, brontekst en software, zijn eigendom van of onder licentie voor de ARDEX groep of een van zijn groepfirma’s en volgens het auteurs- en merkenrecht alsook door andere wetten beschermd. Iedere verspreiding van deze inhouden behoeft de vooraf gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ARDEX groep.

4. Toepasselijk recht

Het gebruik van deze website valt onder het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

5. Zo kunt u contact opnemen met de ARDEX groep

Bij vragen, suggesties of bezwaren, die betrekking hebben op deze gebruiksvoorwaarden of deze website kunt u de ARDEX groep bereiken via het menupunt „Contact“op onze homepage.