Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Tyto podmínky pro užívání stránek (dále „podmínky užívání stránek“) stanovují užívání webových stránek PANDOMO (dále „webová stránka“), které jsou provozovány firmou ARDEX GmbH.

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje zpracování a využívání Vašich osobních údajů společností ARDEX GmbH („ARDEX“, „my“ nebo „nás“) v rámci provozování webových stránek PANDOMO („webová stránka”) a především to, jak a pro jaké účely v rámci Vaší návštěvy veřejně přístupných částí webové stránky data shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a využíváme.

2. Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, statistický program společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, soubory, shromažďující dočasné údaje o návštěvníkovi webových stránek. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA.

V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude Vaše IP adresa Googlem v členských zemích Evropské unie a dalších smluvních zemích Evropské hospodářské oblasti zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude Googlem na server v USA přenášena plná adresa a teprve tam zkrácena. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat (vč. Vaší IP adresy) v souvislosti s používáním webové stránky na Googlu tím, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, který je k dispozici zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Tato webová stránka využívá funkce „_anonymizeIp()“ zaručující, že Vaše IP-adresa bude dále zpracovávána pouze ve zkrácené verzi.

3. Vaše práva

Na vyžádání Vám můžeme poskytnout informace o shromažďování Vašich osobních údajů. V případě zájmu o tyto informace se obraťte na inspektora pro ochranu osobních údajů společnosti ARDEX GmbH, viz kontakt níže.

4. Kontakt

V případě dotazů, komentářů či připomínek ke zpracování Vašich osobních dat se obraťte na inspektora pověřeného ochranou osobních údajů firmy ARDEX GmbH.

Inspektor pro ochranu osobních údajů ARDEX GmbH

ARDEX GmbH
Sebastian von Thaden
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Deutschland