Podmínky užívání stránek

Tyto podmínky pro užívání stránek (dále „podmínky užívání stránek“) stanovují užívání webových stránek PANDOMO (dále „webová stránka“), které jsou provozovány firmou ARDEX GmbH.

1. Prohlášení

Veškerý obsah zveřejněný na této webové stránce má výhradně informativní charakter a je nezávazný. Popisy jednotlivých produktů jsou pouze pro informativní účely a nejsou smluvní. Produkty nejsou těmito stránkami distribuovány, jsou k dostání pouze u velkoobchodních partnerů. Společnost ARDEX si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění měnit či upravovat obsah těchto stránek.

2. Odkazy

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na stránky ostatních poboček ARDEX či na třetí subjekty. Společnost ARDEX pečlivě dbá na správnost, úplnost a aktuálnost těchto stránek, neručí však za ně, či za správnost obsahu stránek třetího, odkazovaného subjektu. Zodpovědnost za cizí obsahy nese příslušný poskytovatel. V případě vlastnictví odkazovaných webových stránek firmou ARDEX je toto výslovně zmíněno.

3. Autorské právo

Veškerý obsah na tomto webu, mimo jiné text, designová grafika, loga, ikony, obrázky, data ke stažení, zdrojový kód a software, jsou ve vlastnictví nebo v licenci společnosti ARDEX či její skupiny a je chráněn autorským právem, ochrannými známkami a ostatními zákonnými ošetřeními. Jakékoliv další šíření webového obsahu vyžaduje předchozí výslovné a písemné povolení společnosti ARDEX.

4. Rozhodné právo

Přístup a používání této webové stránky se výlučně řídí rozhodným právem Spolkové republiky Německo.

5. Kontaktujte společnost ARDEX

V případě dotazů, připomínek či stížností k podmínkám užívání stránek nebo ke stránkám samotným kontaktujte společnost ARDEX přes nabídku „Kontakt“ na naší domovské stránce.